تبلیغات
هومنم عاشقتم

دوست دارم3

شنبه 3 تیر 1391 14:58

نویسنده : hanieh

    دوست دارم

+:ادامه مطلب

*چرا تو اینقدر

خوبی؟!؟

پاکی؟!؟

مهربونی؟!؟

ساده ای؟!؟

دوست داشتنی ای؟!؟

کلا فرشته ای؟!؟

تو اینقدر خوبی فکر دل منو نمیکنی؟!؟

شایدم نمیدونی کِ بدونه تو چی میکشه

و تنها بهونه ی تپیدنش تویی

     

دوست دارم مهربونم

+:واسه هومنم
دیدگاه ها : هومنی
آخرین ویرایش: یکشنبه 11 تیر 1391 15:39