تبلیغات
هومنم عاشقتم

دوست دارم 6

یکشنبه 11 تیر 1391 15:15

نویسنده : hanieh

    دوست دارم

+:ادامه مطلب

*بسه دیگه بسه

دیگه غیر قابلِ تحمله

دیگه نمیتونم دوریتو تحمل کنم

یِ کاری کن

خواهش میکنم

خسته شدم

خسته ِ خسته

+:واسِ
هومن
دیدگاه ها : هومنی
آخرین ویرایش: - -